Księgi rachunkowe

otwarcie ksiąg rachunkowych na dzień rozpoczęcia działalności wraz z utworzeniem zakładowego planu kont bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych wyprowadzanie zaległości księgowych przygotowanie miesięcznych rozliczeń oraz deklaracji podatku [CIT, PIT] i podatku od towarów i usług [VAT-7] prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz naliczanie odpisów amortyzacyjnych okresowe sporządzanie sprawozdań statystycznych wymaganych przez Główny Urząd Statystyczny oraz Narodowy Bank[…]