Księgi rachunkowe

otwarcie ksiąg rachunkowych na dzień rozpoczęcia działalności wraz z utworzeniem zakładowego planu kont

bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych

wyprowadzanie zaległości księgowych

przygotowanie miesięcznych rozliczeń oraz deklaracji podatku [CIT, PIT] i podatku od towarów i usług [VAT-7]

prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz naliczanie odpisów amortyzacyjnych

okresowe sporządzanie sprawozdań statystycznych wymaganych przez Główny Urząd Statystyczny oraz Narodowy Bank Polski

sporządzanie ewidencji zakupów i sprzedaży VAT

sporządzanie bilansu zamknięcia roku obrotowego wraz z rachunkiem zysków i strat, przygotowanie informacji dodatkowej, uzgadnianie sald zobowiązań i należności

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *