Księgi Rachunkowe

  • otwarcie ksiąg rachunkowych na dzień rozpoczęcia działalności wraz z utworzeniem zakładowego planu kont
  • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych
  • wyprowadzanie zaległości księgowych
  • przygotowanie miesięcznych rozliczeń oraz deklaracji podatku [CIT, PIT] i podatku od towarów i usług [VAT-7]
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz naliczanie odpisów amortyzacyjnych
  • okresowe sporządzanie sprawozdań statystycznych wymaganych przez Główny Urząd Statystyczny oraz Narodowy Bank Polski
  • sporządzanie ewidencji zakupów i sprzedaży VAT
  • sporządzanie bilansu zamknięcia roku obrotowego wraz z rachunkiem zysków i strat, przygotowanie informacji dodatkowej, uzgadnianie sald zobowiązań i należności

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *