Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów

  • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych
  • prowadzenie ewidencji majątku trwałego oraz wyposażenia, sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym
  • sporządzanie list płac, rachunków do umów zleceń i o dzieło oraz obowiązujących deklaracji podatkowych oraz ubezpieczeniowych
  • przygotowanie zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego podatników oraz osób zatrudnionych, podlegających tym obowiązkom
  • przygotowanie miesięcznych deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych [PIT-5], deklaracji ubezpieczeniowych oraz deklaracji podatku od towarów i usług [VAT-7]
  • udzielanie konsultacji podatkowych i rachunkowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *