Płace i kadry

  • sporządzanie miesięcznych list płac pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę
  • przygotowanie miesięcznych deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych zatrudnionych przez Pracodawcę [PIT-4] oraz odpowiednich przelewów zaliczek na ten podatek
  • wyliczanie comiesięcznych składek ZUS oraz sporządzanie stosownych deklaracji i przesyłanie ich w formie elektronicznej do ZUS, a także przygotowanie odpowiednich przelewów tych składek
  • sporządzanie na koniec każdego roku kalendarzowego zestawienia dotyczącego przesłanych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
  • sporządzanie na koniec każdego roku kalendarzowego rocznych kartotek wszystkich pracowników w postaci wydruków komputerowych
  • sporządzanie na koniec każdego roku kalendarzowego  informacji o uzyskanych przez pracowników dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy [PIT-11]
  • prowadzenie spraw kadrowo-pracowniczych

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *