Badanie sprawozdań finansowych

Badanie sprawozdań to jedna z kluczowych usług naszego biura. Dysponujemy znaczącym doświadczeniem w badaniu sprawozdań dla różnego typu jednostek gospodarczych. Bezpośrednio po podpisaniu umowy z Klientem przeprowadzamy badanie wstępne. Jego celem jest dokonanie konsultacji, dotyczących problemów ewidencyjnych i podatkowych, zgłoszonych przez Klientów. Współpraca w tym zakresie kontynuowana jest aż do momentu zakończenia zlecenia. Badanie przeprowadzane jest zgodnie z harmonogramem uzgodnionym w trakcie podpisania umowy. Celem badania jest przygotowanie przez biegłego rewidenta pisemnej opinii wraz z raptorem. W tych dokumentach stwierdza się czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy badanej jednostki. W wyniku przeprowadzonej rewizji ksiąg Zleceniodawca otrzymuje opinię o zbadanym sprawozdaniu oraz raport z badania, a w razie konieczności list do zarządu. Zasady przeprowadzania audytu są określone w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i w ustawie z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań, finansowych oraz nadzorze publicznym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *